موسسه مردم نهاد نهال دلیار امید

موسسه مردم نهاد نهال دلیار امید بندرعباس با هدف حمایت از قشر آسیب دیده علل خصوص جوانان با دو رویکرد اصلی بهبود کیفیت زندگی و هموار کردن مسیر کارآفرینی قشر خدمت گیرنده، تاسیس گردید.
هدف اصلی

حمایت از قشرآسیب دیده جامعه

اهداف فرعی
  • ارائه آموزش های الزامی جهت ورود خدمت گیرندگان به بازار کار و معرفی افراد آموزش دیده به واحد های اقتصادی
    مربوطه، جهت جذب نیرو
  • ارائه آموزش های مرتبط با افزایش کیفیت زندگی و رشد شخصیتی به خدمت گیرندگان
  • افزایش آگاهی در خصوص امور بهداشتی و ارتقا سلامت خدمت گیرندگان
  • افزایش آگاهی در خصوص امور حقوقی و پیگیری امور حقوقی مرتبط با خدمت گیرندگان
  • ایجاد بستر های الزامی جهت اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی
  • ایجاد یک فضای امن جهت مراجعه افراد آسیب دیده از معضلات اجتماعی

 


روش های کمک به نهال امید


در راستای حمایت از قشر آسیب دیده نیازمند حمایت های شماییم.شما میتوانید از روش های روبرو سهمی در حمایت از اقشار نیازمند داشته باشید.